Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Бухгалтерський облік на підприємстві

Бухгалтерський облік на підприємстві

Зміст

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури1. Вступ

У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.

 У роботі закріпимо знання:

- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;

- визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

- складанні балансу

- складанні звіту про фінансові результати.


2. Вихідні дані


Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку

Найменування рахунку

Дт

Кт

1

2

3

4

10

Основні засоби по первінній вартості

17000


13

Знос необігових активів


3500

20

Сировина та матеріали:за обліковими цінами

7000


транспортно-заготівельні витрати

700


Загальна сума

7700


203

Паливо

---


22

Малоцільні та швидкозношувальні предмети

--- 


23

Виробництво ( вироби А)

2400


26

Готова продукція ( за фактичною собівартістю)

600


301

Каса

300


311

Поточні рахунки у національній валюті

6500


372

Розрахунки з підзвітними особами

350


44

Статутний капітал


18760

441

Нерозподілений прибуток


2000

631

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками


3000

641

Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток)


150

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням


1000

652

Розрахунки з соціального страхування


140

66

Розрахунко з оплати праці


6000

685

Розрахунок з іншими кредитовами


500

Разом

35050

35050


Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витрат

на початок місяця

на кінець місяця

вироби

разом

вироби

разом

А

Б


А

Б


1.Сировина і матеріали

1163

--

1163

2150

--

2150

2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників


900

--


900


1200

--1200

3.Відрахування на соціальні заходи

337

--

337

450

--

450

4.Загальновиробничі витратиРазом

2400

--

2400

3800

--

3800


3. Журнал реєстрації господарських операцій


Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.

На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо:


Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

п/п

Зміст операцій

Документ

Сума

Кореспонденція рах.

Дебіт

Кредіт

1.

Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ


1200

1.1. Відображена отримані матеріали на склад.

накладна

1000

201

631

1.2. Відображен податковий кредит.

податкова накладна

200

641

631

2.

Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ


540

2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів.

рахунок на оплату

450

201

685

2.2.Відображен податковий кредит

податкова накладна

90

641/ПДВ

685

3.

Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку

платіжне доручення, виписка банку, договір

1200

631

311

4.

Відпущені матеріали за обліковими цінами:

накладна внутрішнього переміщення

4.1.для виробництва виробів А

2000

231

201

4.2.для виробництва виробів Б

2800

232

201

4.3.на потреби цехів

400

91

201

4.4.на потреби заводоуправління

500

92

201

4.5.на потреби відділу збуту

500

93

201

5.

Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах:

відомість розподіду ТЗВ

5.1.для виробництва виробів А

288

231

201

5.2.для виробництва виробів Б

403

232

201

5.3.на потреби цехів

58

91

201

5.4.на потреби заводоуправління

72

92

201

5.5.на потреби відділу збуту

72

93

201

Загальна сума ( визначити в табліці 2)

8936.

За даними первинних документів нарахована зарплата:

відомість нарахування заробітної плати

6.1.робочим за виготовлення виробництва А

5000

231

661

6.2.робочим за виготовлення виробництва Б

2000

232

661

6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха

600

91

661

6.4.робітникам заводоуправління

2000

92

661

6.5.робітникам відділу збуту

400

93

661

Загальна сума

100007.

Провести відрахування:

бухгалтерська справка про суму

нарахування на ФОТ

7.1.До Пенсійного фонду

33207.1.1.робочим за виготовлення виробництва А

1660

231

651

7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б

664

232

651

7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха

199

91

651

7.1.4.робітникам заводоуправління

664

92

651

 7.1.5.робітникам відділу збуту

133

93

651

7.2.До фонду соціального страхування

1407.2.1.робочим за виготовлення виробництва А

70

231

652

7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б

28

232

652

7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха

8

91

652

7.2.4.робітникам заводоуправління

28

92

652

7.2.5.робітникам відділу збуту

6

93

652

7.3.На випадок безробіття

1607.3.1.робочим за виготовлення виробництва А

80

231

653

7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б

32

232

653

7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха

10

91

653

7.3.4.робітникам заводоуправління

32

92

653

7.3.5.робітникам відділу збуту

6

93

653

7.4.На профісійні захворювання

1007.4.1.робочим за виготовлення виробництва А

50

231

656

7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б

20

232

656

7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха

6

91

656

7.4.4.робітникам заводоуправління

20

92

656

7.4.5.робітникам відділу збуту

4

93

656

8

Утримано з зарплати робітників:

відомість нарахування заробітної плати

8.1.прибутковий податок

1900

661

641

8.2.до Пенсійного фонду

170

661

651

8.3.на випадок безробіття

45

661

653

8.4.на соціальне страхування

45

661

652

9.

Нарахована амортизація (знос):

відомість нарахування амотризації

9.1.основних засобів цеху

200

91

131

9.2.основних засобів

155

92

131

Загальна сума

35510.

Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період.

платіжне доручення, виписка банку

150

641

311

11.

Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб:


–—

–—

–—

цехів


–—

–—

–—

заводоуправління


–—

–—

—–

Загальна сума


–—

—–

—–

12.

Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період

випіска банку, приходно-касовий ордер

6000

301

311

13.

Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції.

рахунок на оплату

300

93

685

14.

Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту.

звіт про витрати

200

93

372

15.

Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування.

платіжне доручення, виписка банку

140

652

311

16.

Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду.

платіжне доручення, виписка банку

1000

651

311

17.

Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період.

платіжна відомість

6000

661

301

18.

Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих:

бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат
18.1.на вироби А

1058

231

91

18.2.на вироби Б

423

232

91

Загальна сума

148119.

Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості:

бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість
19.1.вироби А

8806

26

231

19.2.вироби Б

6370

26

23/2

Загальна сума

1517620.

Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ

накладна, рахунок на оплату, договір

12000

361

701

21.

Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції

податкова накладна

2000

701

641

22.

Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію.

випіска банка

12000

311

361

23.

Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства.

бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції

2500

901

26

24.

Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності.

бухгалтерська спавка про суму чистого доходу

10000

701

791

25.

Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності.

бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості

2500

791

901

26.

Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з:

бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут
26.1.управлінням

3471

791

92

26.2.збутом

1621

791

93

27.

Розрахуйте суму прибутку

підприємства за звітній період

та нарахуйте зобов’язання

передбюджетом з податку на

прибуток в розмірі 30%(суму

визнач. за наявності прибутку)

Фінансовий результат до

податкування:

Д-В=10000-2500-3471-1621=

2408

Відображен податок на прибуток

Сума податку на прибуток:

ПП=2408*0,25=602


бухгалтерська справка
 2408
 602
98
641

28.

Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн. діяльності (за умови прибутку)

бухгалтерська справка


602

98

641


29.

Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутків

бухгалтерська справка про суму прибутку

1806

79

4414. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат


Таблиця 3 — Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Види робіт

Транспортно-заготівельні витрати

Виробничі запаси

Виробничі запаси, витрачені за звітний період (без ТЗВ)

% ТЗВ

Фактична собівартість витрачених виробничих запасів

на початку звітного періоду

за звітній періад

на початку звітного періоду

за звітній періад

14,4%

Виробництво:
виробів А

2000

288

2288

виробів Б

2800

403

3203

УСЬОГО

4800

691

5491

Загально виробничі роботи

400


58

458

Адміністративні роботи

500

72

572

Збутові роботи

500

72

572

РАЗОМ

700

450

7000

1000

6200

893

7093


Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) розраховуються згідно формули:

%ТЗВ=(ТЗВна початок звітного періоду+ТЗВза звітний період)/(Виробничі запасина початок звітного періоду+Виробничі запасиза звітний період)*100

%ТЗВ=(700+450)/(7000+1000)*100= 14,4%


5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням


Таблиця 4 — Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

Види робіт

Сума зарплати, нарахована робітникам підприємства

Відрахування на соціальні заходи(грн)

на пенсійне забезпечення

33,2%

на соціальне страхування

1,4 %

на випадок безробіття

1,6 %

на випадок професійних захворювань

1%

Виробництво:

виробів А

виробів Б

5000

2000


1660

644


70

28

80

32

50

20

Усього

7000

2324

98

112

70

Загальновиробничі роботи

600

199

8

10


6

Адміністративні роботи

2000

664

28

32

20

Збутові роботи

400

133

6

6

4

Разом

10000

3320

140

160

100


6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат


Таблиця 5 — Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Назва продукції

База розподілу (зарплата виробничих робітників)

Загальновиробничі витрати

%

сума, грн

Вироби А

5000

21,15

1058

Вироби Б

2000

21,15

423

Всього

7000


1481


Відсоток загальновиробничих витрат розраховується наступним чином:

% загальновиробничих витрат=Загальновиробничі витрати/Зарплата всіх виробничих робітників*100%

% загальновиробничих витрат=1481/(5000+2000)*100%=21,15%


7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б


Таблиця 6 — Калькуляційна відомість по виробах А

п/п

Найменування статті

Незавершене виробництво на початок місяця

Витрати за місяць

Незавершене виробництво на кінець місяця

Фактична собівартість товарної продукції

1.

Сировина та матеріали

1163

2288

2150

1301

2.

Основна і додаткова зарплата виробничих робітників

900

5000

1200

4700

3.

Відрахування на соціальні заходи

337

1860

450

1747

4.

Загальновиробничі витрати


1058


1058


Загальна сума

2400

10206

3800

8806


Таблиця 7 — Калькуляційна відомість по виробах Б

п/п

Найменування статті

Незавершене виробництво на початок місяця

Витрати за місяць

Незавершене виробництво на кінець місяця

Фактична собівартість товарної продукції

1.

Сировина та матеріали


3203


3203

2.

Основна і додаткова зарплата виробничих робітників

2000

2000

3.

Відрахування на соціальні заходи

744

744

4.

Загальновиробничі витрати

423

423


Загальна сума

6370

6370


8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам


Оборотна відомость – це сводка оборотів й залишків за визначений період часу. Розрізняють два види оборотної відомості:

1.                 Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку;

2.                 Оборотна відомость по рахункам синтетичного обліку;


Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку №65

Код рахунка

Назва рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

Оборот звітного периоду

Сальдо на кінець звітного періоду

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

651

По пенсійному забезпеченню.

1000

1000

3490

3490

652

По соціальному страхуванню.

140

140

185

185

653

По страхуванню на случай безробіття.

205

205

656

По соціальному страхуванню на випадок проф. захворювань.

100

100

Всього

1140

1140

3980

3980


Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку №23

Код рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

Оборот звітного периоду

Сальдо на кінець звітного періоду

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

231

2400

 ---

10206

8806

3800

---

232

---

---

6370

6370

---

---

Всього

2400

---

16576

15176

3800

 ---
Оборотна відомість

На основі складених рахунків синтетичного обліку складаємо оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку.

Оборотня відомість – це зведення оборотів і залишків за певний проміжок часу.


9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам


Оборотня відомість по синтетичним рахункам:

Найменування рахунку

Сальдо на початок періоду

Оборот

Сальдо на кінець періоду

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

Дебіт

Кредіт

10

Основні засоби

17000

17000

13

Знос необігових активів

3500

355

3855

20

Виробничі запаси

7700

1450

7093

2057

23/1

Виробництво А

2400

10206

8806

3800

23/2

Виробництво Б

6370

6370

26

Готова продукція

800

15176

2500

13476

30

Каса

300

6000

6000

300

31

Поточний рахунок

6500

12000

8490

10010

36

Розрахунки з покупцями

12000

12000

372

Розрахунки з підзвітними особами

350

200

150

40

Статутний капітал

18760

18760

44

Нерозподілений прибуток

2000

1806

3806

63

Розрахунки з постачальниками

3000

1200

1200

3000

64

Розрахунки за податками

150

440

4502

4212

65

Розрахунки по страхуванню

1140

1140

3980

3980

66

Розрахунки з оплати праці

6000

8160

10000

7840

685

Розрахунки з іншими кредиторами

500

840

1340

70

Доходи від реалізації

12000

12000

79

Фінансові результати

10000

10000

90

Собівартість реалізації

2500

2500

91

Загальновиробничі витрати

1481

1481

92

Адміністративні витрати

3471

3471

93

Витрати на збут

1621

1621

98

Податок на прибуток

602

602


Ітого:

35050

35050

105817

105817

46793

46793


Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Необоротные активы
Нематериальные активы:
 остаточная стоимость

010 первоначальная стоимость

011 Износ

012Незавершенное строительство

020Основные средства:
 остаточная стоимость

030

13500

13145

 первоначальная стоимость (10)

031

17000

17000

 износ (13)

032

(3500)

(3855)

Долгосрочные финансовые инвестиции:
 которые рассчитываются методом участия в капитале других предприятий

040 другие финансовые инвестиции

045Долгосрочная дебиторская задолженность

050Отсроченные налоговые активы

060Гудвилл

065Другие необоротные активы

070Итого по разделу I

080

13500

13145

II. Оборотные активы
Запасы:
 производственные запасы (201, 203)

100

7700

2057

 животные, выращиваемые и откармливаемые

110 незавершенное производство (23)

120

2400

3800

 готовая продукция (26)

130

800

13476

 товары

140Полученные векселя

150Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:
 чистая стоимость реализации

160 первоначальная стоимость

161 резерв сомнительных долгов

162Дебиторская задолженность по расчетам:
 с бюджетом

170 по выданным авансам

180

350

150

 по начисленным доходам

190 по внутренним расчетам

200Другая текущая дебиторская задолженность

210Текущие финансовые инвестиции

220Денежные средства и их эквиваленты:
 в национальной валюте (30+31)

230

6800

10310

 в иностранной валюте

240Другие оборотные активы

250Итого по разделу II

260

18050

29793

III. Расходы будущих периодов

270Баланс

280

31550

42938

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Собственный капитал
Уставный капитал

300

18760

18760

Паевый капитал

310Дополнительно вложенный капитал

320Другой дополнительный капитал

330Резервный капитал

340Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (441)

350

2000

3806

Неоплаченный капитал

360Изъятый капитал

370Итого по разделу I

380

20760

22566

II. Обеспечение будущих затрат и платежей
Обеспечение выплат персоналу

400Другие обеспечения

410Страховые резервы

415Часть перестраховщиков в страховых резервах

416Целевое финансирование

420Итого по разделу II

430

-

-

III. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты банков

440Долгосрочные финансовые обязательства

450Отсроченные налоговые обязательства

460Другие долгосрочные обязательства

470Итого по разделу III

480

-

-

IV. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков

500Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510Векселя выданные

520Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги(63)

530

3000

3000

Текущие обязательства по расчетам:
 по полученным авансам

540 с бюджетом (64)

550

150

4212

 по внебюджетным платежам

560 по страхованию (65)

570

1140

3980

 по оплате труда (66)

580

6000

7840

 с участниками

590 по внутренним расчетам

600Другие текущие обязательства (685)

610

500

1340

Итого по разделу IV

620

10790

20372

V. Доходы будущих периодов

630Баланс

640

31550

42938


10. Звіт про фінансові результати


Дата (рiк, мiсяць, число)

КОДИ01

Пiдприємство

ТОВ "Одеське заводоуправління будматеріалів"

за ЄДРПОУ

00292014

Територiя

Одеська

за КОАТУУ

7410400000

Орган державного управлiння

Товариство з Обмеженою Відповідальністю

за СПОДУ

6024

Галузь (вид дiяльностi)

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ І КЕРАМІЧНОЇ ЧЕРЕПИЦ

за ЗКГНГ

16152

Вид економічної діяльності

Виробництво

за КВЕД

26.03.1

Одиниця вимiру:

тис.грн.

Контрольна сумаЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ а 2008 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003


I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010


-

Податок на додану вартiсть

015


-

Акцизний збiр

020

0

0


025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035


-

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)

040


-

Валовий:
 прибуток

050


-

 збиток

055

0

0

Iншi операцiйнi доходи

060Адміністративні витрати

070


-

Витрати на збут

080


-

Інші операційні витрати

090


-

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток

100 збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

0

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 прибуток

170 збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток

190 збиток

195

0

0

Надзвичайні:
 доходи

200

0

0

 витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частки меншості

215

0

0

Чистий:
 прибуток

220 збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

 

1

2

3

4

 

Витрати на оплату праці

230 

Відрахування на соціальні заходи

240 

Амортизація

250 

Інші операційні витрати

260 

Разом

270 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

280

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

290

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

300

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

310

0

0

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

320

0

0

Звіт про фінансові результати складений згідно з ПБУ3,затвердженим наказом МФУ та на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розрахунковим шляхом.


Керiвник

_______________

 

Букацела


(підпис)


(прізвище)

Головний бухгалтер

_______________


Букацела


(підпис)


(прізвище)Висновок


Проаналізувати структуру балансу можливо за допомогою наступної таблиці, %:


Актив

початок

кінець

Пасив

початок

кінець

Необоротні активи

42,8

30,6

Власний капітал

65,8

52,6

Оборотні активи

57,2

69,4

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

Витрати майбутніх періодів

-

-

Довгострокові зобов’язання

-

-
Поточні зобов’язання

-

-

Доходи майбутніх періодів

34,2

47,4


100

100


100

100


Аналізуючи структуру актива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду займають оборотні активи. На кінець періоду ситуація не змінилася, тобто структура балансу залишилася незмінною. Аналізуючи структуру пасива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду і на кінець займає власний капітал, що говорить о достатньо стабільному фінансовому стані підприємства.

Для того, щоб виявити зміну загальних ср-в та джерел підприємства, розглянемо їх у динаміці:

Відносна величина динаміки =

Відносна величина динаміки =42938/31550 = 136%

Приріст = 36%

Абсолютна величина динаміки = 42938-31550 = 11388(грн.)


Список використаних джерел

1.                                                       Білуха Н.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Київ, 2007г.

2.                                                       Галицкая Н.Г. «Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине», 2000г.

3.                                                       «Теорія бухгалтерського обліку», Озеран В.О., 2007г.

4.                                                       Чабанова Н.А. «Теория бухгалтерского учёта»No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image