Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Відповіді з географії 9 клас

Відповіді з географії 9 клас

Варіант І

1.б).2.а).3.б).4.г).5.~положення країни відносно інших держав і економіко-географічних об'єктів, що впливають на економічний розвиток країни, її господарські зв'язки. 6).Львів - Рівне, Луцьк - Львів, Чернівці - Вінниця. 7.

Північ

Південь

Захід

Схід

Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Країна

Прикордонна

Область

Росія

Чернігівська

Росія

АРК

Молдова

Одеська

Росія

Сумська, Харківська, Луганська, Донецька

Білорусь

Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська

Румунія

Одеська

Румунія

Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська

Словаччина

Закарпатська

Польща

Львівська, Волинська

8. За площею Україна посідає 1-ше місце в Європі, що в сукупності з наявністю сухопутних кордонів з багатьма країнами, значно широтною і меридіальною довжиною та іншими факторами сприяє економічному розвитку країни. 9.Назва „Галичина” походить від назви столиці Галицько-Волинського князівства - Галич. У середині XIV ст. Галичина була захоплена Польщею, а з 1722р. знаходилась під владою Австрії. Нині: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. 10.Поняття „економіко-географічне положення країни” і „геополітичне положення країни” мають значні відмінності. Так, перше визначає особливості економічного розвитку: експорт-імпорт сировини і готової прордукції, транспортні можливості, забезпеченість ресурсами для розвитку господарства. Друге поняття є ширшим, воно характеризує вплив країн одна на одну: економічний, політичний, культурний, релігійний. 11.Сучасний адміністративно-територіальний устрій України загалом відповідає сучасним вимогам, оскільки він базується на єдності і цілісності державної території, принципах централізації і децентралізації в здійсненні державної влади, при плануванні соціально-економічного розвитку країни й окремих регіонів. При цьому враховуються історичні, демографічні, географічні, економічні особливості, етнічні і культурні традиції. 12.Сприятлмві риси: розташування в центрі Європи, велика довжина кордонів з Росією, вигідне транспортне положення, вихід до морів, дружньо налаштовані країни-сусіди. Несприятливі риси: перефирійне положення відносно центрів світового господарства, недлстатнє використання транспортних можливостей території. У цілому географічне положення України є сприятливим для екномічного розвитку.

Варіант ІІ

1.а).2.б).3.б).4.б),в),г).5.~положення країни відносно інших держав з точки зору її загальнополітичних, економічних і воєнностратегічних інтересів, їх масштабності, стабільності, надійності, перспективності. 6.Чернігів - Київ, Київ - Чернігів, Харків - Суми. 7.

Країни - торгові партнери України

По Чорному морю

По Середземному морю

Туреччина, Росія, Грузія, Болгарія, Румунія

Туреччина, Сирія, Греція, Італія, Франція, Іспанія

Найактивніший партнер: Росія

Найактивніший партнер: Італія

8.За кількістю населення Україна посідає 5-те місце в Європі і 24-те у світі. Кількість населення створює передумови для кількості зростання трудових ресурсів, розвитку інтелектуального потенціалу. В Україні спостерігається тенденція зниження цього показника, що може негативно вплинути на економічний розвиток країни. 9.Запоріжжя - історична область України нижче Дніпровських порогів, на території якої у XVI-XVIII ст знаходилася Запорізька Січ. Нині: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Херсонська області. 10.Україна займає вигідне положення в центрі європейського контингенту, будучи ключовим регіоном, що з'єднує Захід і Схід, Північ і Південь Європи. Велика доажина узбережжя Чорного моря створює сприятливі умови для зв'язків з державами Євразії.Через протоки Босфор і Дарданелли Україна має вихід до Світового океану. 11.Після проголошення незалежності


No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image