Большая коллекция рефератов

No Image
No Image

Реклама

Счетчики

Опросы

Оцените наш сайт?

No Image

Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування

Курсовий проект на тему:

"Вибір способу збирання породи й розрахунок продуктивності збирального встаткування"

Вихідні дані

Скласти проект на проходку бурового орта при наступних умовах:

Глибина залягання - 400 м.

Довжина вироблення - 100 м.

Міцність породи - 14

Термін служби - 6 мес.

Час проходки - 2 мес.

ВВЕДЕННЯ

Перед гірничодобувною промисловістю України стає завдання інтенсифікації видобутку й переробки мінеральної сировини при мінімальних витратах для забезпечення зростаючих потреб народного господарства.

За останні роки техніка й технології гірського виробництва перетерпіли більші зміни.

При підземного видобутку на прохідницьких і очисних роботах одержало широке поширення нове високопродуктивне бурове, й допоміжне устаткування.

У зв'язку із впровадженням потужних забійних механізмів, засобів автоматики й телемеханіки міняється вигляд самих шахт, міняються системи розробки й створюються їхні нові варіанти, відбувається концентрація гірських робіт.

Кожне гірське підприємство зобов'язане мати затверджений у встановленому порядку проект розробки родовища, по якому повинні здійснюватися вироблення шахти й підготовка горизонтів, а так само маркшейдерська й геологічна документація. У проекти складовою частиною повинні входити заходи щодо техніки безпеки.

1. ВИБІР ФОРМИ Й ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВИРОБЛЕННЯ

1. На підставі вихідних даних (міцність порід, глибина розробки й т.д.) вибираємо прямокутно-склепінний перетин вироблення.

При проходці приймаємо наступне встаткування: 2УБН-2П (бурильна установка), ПТ-4.

При експлуатації буровий верстат: НКР-100М

Таблиця 1 - Технічна характеристика НКР-100М

Діаметр шпари, мм

105

Глибина шпари, м

До 50

Робочий тиск стисненого повітря, атм.

5-6

Робочий тиск води, атм.

10-12

Витрата води, л/хв

15-20

Максимальне зусилля подачі, кг

600

Зусилля подачі на інструмент при буравленні, кг

150

Хід подачі, мм

365

Потужність електродвигуна, кВт

2,8

Габарити верстата, мм:

Довжина

Ширина

Висота

1300

640

650

Робоча довжина штанги, мм

1200

Діаметр штанги, мм

63,5

1. Висота бурового орта при експлуатації НКР-100М

Н = 3м.

Ширина вироблення у світлі:

В = А + n

де А - довжина бурового верстата, мм

А = 1300+1200+200 = 2700 мм

n - ширина проходу для людей, з урахуванням місця розміщення у виробленні вентиляційного трубопроводу, мм

В = 2700+700=3400 - приймаю ширину вироблення рівну 3400 мм.

3. Розрахунок висоти коробкового зводу:

Висота зводу залежить від міцності порід по шкалі Протодъякова.

При міцності порід f?14 hСВ = В/3

hСВ = 3400/3 = 1130 мм

4. Висота п'яти зводу визначається по формулі:

hПЯТи = 300-1130 = 1870 мм

Перевіряємо висоту проходу для людей hmin = 1.8м., h1?hmin = 1.87?1.8м.

5. Висота вироблення визначається по формулі: H = hПЯТи + hСВ

Н = 1870+1130 = 3000 мм

6. Перетин вироблення у світлі: SСВ. = 3400 (1870 + 0,26*3400) = 9,36 м2

7. Радіус осьової й бічної дуг:

r = 0,262*В = 0,262*3400 = 890 мм - радіус бічної дуги

R = 0.692*B = 0.692*3400 = 2350 мм - радіус осьової дуги

2. ВИБІР ТИПУ КРІПЛЕННЯ Й РОЗРАХУНОК КРІПИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Кріплення в буровому орті не потрібна, тому що вироблення служить мінімальний строк (6 місяців) і після цього вибухає.

Звідси треба, що площа вироблення дорівнює площі вироблення у світлі, тобто 9,36 м2

3. ВИБІР НАЙБІЛЬШ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБЛЕННЯ

1. Вибір способу проходки гірського вироблення.

Для проходки вироблення вибираю буро вибуховий спосіб проведення гірських робіт. Тому що він є основним способом відбиття гірських порід при проведенні вироблень і видобутку руди. Заряди вибухових речовин розташовують у вертикальних, похилих і горизонтальних шпурах або шпарах.

Вибір устаткування для збирання породи.

Для збирання породи застосовується машина ПД-4

Вибір бурового встаткування.

Тому що вироблення не має рейкових шляхів, те бурильна установка повинна мати гусеничний або пнемошиний хід. Беручи до уваги ширину й висоту вироблення (3,4/3,1 м) по зоні обурівання, приймаю бурильну установку 2УБН-2П

2. Технічні характеристики навантажувальної машини.

Таблиця 2 - Технічна характеристика ПД-4

Вантажопідйомність, т

4

Місткість кузова, м3

1,5

Габарити, мм:

Довжина

Ширина

Висота

3350

1800

2120

Найбільша висота при навантаженні й розвантаженні, мм

2240

Радіус повороту, мм

4000

Подоланий підйом, гр.

8

Привод

Пневматичний

Максимальна швидкість, км/год

4,8

Установлена потужність, кВт

90

Маса, т

7,1

3. Технічна характеристика бурового встаткування.

Таблиця 3 - Технічна характеристика 2УБН-2П

Площа вибою, м2

14

Найбільша висота розташування горизонтального шпуру, м

3,2

Ширина вибою з однієї установки, м

4,5

Число перфораторів

2

Найбільша глибина шпурів, м

2,8

Коефіцієнт міцності по шкалі Протодъякова

6-20

Тип ходової частини

Пневмоколесний

Витрата стисненого повітря (при буравленні), м2/м

25

Швидкість пересування, км/год

3,5

Потужність привода, кВт

36,8

Максимальний подоланий кут, гр.

12

Тип перфоратора

ПК-60

Габарити, мм:

Довжина

Ширина

Висота

6800

1450

1500

Маса, т

6,3

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БУРО ВИБУХОВОГО КОМПЛЕКСУ Й РОЗРАХУНОК ПАСПОРТА БВР

1. Спосіб висадження, тип ВВ і засобу висадження

Шахта не небезпечна по газі й пилу. Спосіб висадження електричний із застосуванням електродетонатора від силової лінії на поверхні (напругою 380 У) за допомогою приладів ПИВ-100М, КВП-1/100 з діючих вироблень на свіжому струмені повітря. Для більше повної детонації ВВ і зменшення виділення отрутних продуктів вибуху використовується забойка простору між зарядом ВВ і устям шпуру інертним матеріалом.

Конструкція заряду ВВ у шпурі - суцільний стовпчик з розташуванням патрона бойовика першим від устя шпуру (пряме ініціювання).

ВВ при відбої породи напівчутлива й водостійка - Амоніт 6ЖВ у патронах діаметром 32 мм довжиною LП = 250 мм, масою nп = 250гр. у поліетиленовому впакуванні.

Характеристика ВВ:

1. Щільність, г/см3 - 1,2

2. Працездатність, див3 - 360-380

3. Бризантність, мм - 14 - 16

4. Швидкість детонації, км/з - 3,6-4,8

2. Питома витрата ВВ, визначається по формулі М. М. Протодъякова:

де, е - коефіцієнт працездатності ВВ

рВВ - працездатність ВВ

е = 525/ рВВ

е = 525/380 = 1,38

3. Середня довжина шпурів визначається виходячи з місячної швидкості проведення вироблення:

LШ = VМЕС/(25*tM*nCM*nC*з), м

де, tM = 2 час проведення вироблення на місяць, мес.

nCM = 3 - число змін у добу на проведення вироблення, зміна

nC = 1 - число циклів у зміну

? = 0,9 - коефіцієнт використання шпуру (КИШ)

VМЕС = 65 місячна швидкість проходки, м/мес.

LШ = 65/(25*2*3*1*0,9) = 0,48 м

4. Довжина ходки за цикл

Lух = LШ* з, м

Lух = 0,48* 0,9 = 0,43 м

5. Число шпурів на цикл:

де, = 14 - міцність порід за умовою

= 9,61 - площа перетину вироблення в черне, м2

Остаточна кількість шпурів уточнюється в графічній частині проекту 29 шт.

6. Кількість компенсаційних шпурів (у врубі)

N0 = (з* LШ.К./А)3/VK. , шт.

де, А = 9,35 - масштабний коефіцієнт

VK - об'єм компенсаційного шпуру, див3

LШ.К. - довжина компенсаційного шпуру, див

? = 0,9 - КИШ

LШ.К. = 0,2 + LШ = 0,2 + 0,48 = 0,68 м = 68 див

VK = 0,785*d*2* LШ.К., див

де, d = 0,76 - діаметр компенсаційного шпуру, див

VK = 0,785*7,6*2*68 = 811,376 див3

N0 = (0,9* 68./9,35)3/811,376 = 0,34 = 1 шт.

При міцності порід до f?14 кількість врубових шпурів NВР = 6 шт.

Конструюємо прямий вруб з 7 шпурів (один із яких компенсаційний)

7. Лінія найменшого опору (відстань між що оконтурюють і відбійними шпурами):

де, Р - місткість ВВ в одному метрі шпуру, кг/м

m = 1 - коефіцієнт зближення зарядів

q = 1,7 питома витрата ВВ, кг/м3

Р = р*d2*Д/4

де, Д - щільність зарядження, для амоніта 6ЖВ = 900 кг/м3

Р = 3,14*0,0422*900/4 = 1,24

8. З огляду на форму вироблення й різні умови роботи зарядів приймаємо наступне розташування шпурів: відстань між шпурами в ґрунту 640 мм; з боків вироблення 740 мм; по покрівлі - 790 мм (тому що зарядам у покрівлі працювати легше, ніж у ґрунту)

Таблиця 4 - Порядок розташування шпурів

Найменування шпурів

Номера шпурів

1. Компенсаційні

0

2. Врубові

1,2,3,4,5,6

3. Відбійні й допоміжні

7-14

9. Сумарна довжина всіх шпурів

Врубових і компенсаційних:

Відбійних (допоміжних):

Що оконтурюють:

Сумарна довжина всіх шпурів:

10. Необхідна витрата ВВ:

Q = q*SЧ*LШ, кг

Q = 1,476*9,61*0,48 = 6,8 кг

11. Середня маса заряду на один шпур:

qCP = Q/NФ, кг

qCP = 6,8/29 = 0,23

де, NФ = 29 - фактична кількість шпурів у вибої, шт.

12. Маса заряду у врубових шпурах:

qВР = 1.2* qCP, кг

qВР = 1.2*0,23 = 0,276 кг

13. Маса заряду у відбійних шпурах:

qотб. = qср.

qотб. = 0,23

14. Маса заряду в шпурах, що оконтурюють:

- у покрівлі:

qок.к. = 0,8*qср = 0,8*0,23 = 0,184 кг.

- у боках і ґрунті вироблення:

qок.б. = 0,9*qср = 0,9*0,23 = 0,207 кг.

qок.п. = 1,1*qср = 1,1*0,23 = 0,253 кг.

15. Фактичних витрата ВВ за цикл:

QФ = nВР* qкр. + nотб*qотб. + nок.к.* qок.к. = 6*0.276 + 8*0.23 + 5*0.184 + 4*0.207 + 6*0.253 = 6.762 кг.

16. Вибір засобів висадження.

Інтервал заземлення: t = A*W

Де, А = 6, коефіцієнт уповільнення залежний від міцності порід, мс/з

Приймаю найближче заземлення й електродетонатор ЕДКЗ-ПМ-15

Технічна характеристика ЕДКЗ-ПМ-15

Безпечний струм, А = 0,18

Опір, Ом = 1,8-3,0

Імпульс запалення, А2мс = 0,6-2,0

Технічна характеристика вибухового приладу КВП-1/100

Напруга на компенсаторі накопичувачі, В = 600.

Максимальний опір послідовної вибухової мережі ел. детонаторів з ніхромовим містком = 320 Ом.

Кількість детонаторів = до 100 шт.

Розрахунок ел. вибухової мережі

Монтаж вибухової мережі починається тільки після повного зарядження зарядів і виробляється від зарядів до джерела струму. Схема сполуки ел. детонаторів послідовна. Гарантійний струм при сполуці ел. детонаторів Iг = 1A.

Місце вкриття підривників приймається на відстані не менш 150 м від вибою.

1. Опір магістральних і дільничних проводів:

Rм = ?*2*Lм/Sм, Ом

де, ? = 0,0184 - питомий опір мідних проводів, Ом

Sм = 1,57 - перетин проводів, мм2

Lм = 150 - довжина магістральних проводів, м

Rм = 0,0184*2*150/1,57 = 3,51 Ом

rу = ?*2*Lу/Sу, Ом

rу = 0,0184*2*15/0,196 = 2,8 Ом

Марка проводів:

Дільничний ВП-0,5

Магістральний ВП-0,8

2. Струм, що проходить по вибуховій мережі й через кожний ЕД, визначається по формулі:

де, rд =3 - опір проводів, що з'єднують електродетонатори, Ом

Nд = 29 - кількість детонаторів, шт

Перевіряємо умову безвідмовного висадження I?Ir=1A; 6,43А?1А - умова дотримується

Технічні показники БВР

1. Витрата ВВ на 1 погонний метр і м3

q1 = QФ/Iyx = 6,762/0,86 = 7,86 кг/м

q2 = q1/(Sч* Iyx) = 7,86/(9,61*0,86) = 0,95 кг/м3

2. Довжина шпурів на 1 п.м. вироблення:

L = /Iух = 21,67/0,86 = 25,19 м/п.м.

3. Витрата ОД на 1 цикл:

= NФ = 29 шт.

на 1 п.м.

nОД = nОД/ Iух = 29/0,86 = 34 шт.

4. Вихід породи за цикл:

V = SЧ*IУХ = 9,61*0,86 = 8,26 м3

Таблиця 5 - Розташування шпурів у вибої вироблення

№ шпуру за один прийом

L-

кожного шпуру,

м

Кут нахилу шпурів, градус у проекціях

Маса заряджання кожного шпуру, кг

Черговість висадження вповільнення

I

I I

0

1,2

90

90

-

-

1,2,3,4,5,6

1,2

90

90

0,276

1-2-3-4-5-6

7-8

1

90

90

0,56

7-9 (105)

10-14

1

90

90

0,56

10-14 (120)

15-18

1

85

85

0,504

15-18 (135)

19-23

1

85

85

0,44

19-23 (150)

24,29

1

85

85

0,616

24-29 (165)

5. ВИБІР БУРОВОГО ВСТАТКУВАННЯ Й РОЗРАХУНОК ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ

Бурова установка 2УБН-2П с перфораторами ПК-60

1. Визначення продуктивності й швидкості буравлення.

1.1 Швидкість буравлення визначається по формулі:

V1 = 13400*A*n/(d2у050) = 13400*90*42/(422*8000.50) = 556.3 мм/хв = 0,556 м/хв

1.2. Змінна експлуатаційна продуктивність бурової установки:

1.3 Необхідний час для всього вибою за цикл:

Тбур = Lш*T/Qе = 21,67*420/400 = 23 хв

6. ВИБІР СХЕМИ Й РОЗРАХУНОК ПАСПОРТА ПРОВІТРЮВАННЯ

Для провітрювання бурового орта довжиною 100 метрів приймаю нагнітальний спосіб провітрювання.

При нагнітальному способі провітрювання вибираю гумові труби діаметром 600 мм. Час необхідне для провітрювання вироблення t = 30 хв.

1. Кількість повітря необхідне по факторі підривних робіт:

м3/з

2. По найбільшому одночасно працюючих людей:

QT = 6*Nа/60 = 6*4/60 = 0,4 м3/з

3. По встаткуванню ДВС

= 6,3 м3/з

4. По виносі пилу з вироблення:

QT = 2.4 м3/з

Відповідно до вимог ЕПБ швидкість руху повітря в гірського вироблення в період її проведення повинна бути не менш 0,25 м/с.

V ? 6.3/9.61 = 0.65?0.25 умова дотримується

5. Депресія трубопроводу

Довжина трубопроводу

Lт = 100 м

5.3. Опір аеродинамічне R = 0.003*1.9*100/0.283 = 12.5 кн

Приймаю вентилятор ВМ-6М, тому що він підходить по всім параметрам

7. ВИБІР СПОСОБУ ЗБИРАННЯ Й РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ЗБИРАЛЬНОГО ВСТАТКУВАННЯ

Для збирання породи служить машина ПД-4

1. Змінна продуктивність збирання

2. Час збирання породи після одного відпала

8. ПОБУДОВА ЦИКЛОГРАМИ ПРОХОДКИ

Для проведення бурового орта приймаю бригаду в складі 6 чоловік. Організація робіт - трьохзмінна. Вироблення проходиться 25 робочих днів.

Цикл починається із приведення в безпечний стан вибою (відбір проби повітря), виконує один прохідник. На відбір повітря йде 10 хвилин. Далі прохідник приступає до буравлення шпурів, яких у комплекті 29 штук глибиною 1 метр. На ці операції йде 33 хвилини. Доставляє необхідний вибуховий матеріал разом з помічниками - 16,5 кг амоніт і інше встаткування з розподільного складу - 20 хвилин. Зарядження здійснюється в ручну. Збирає ел. мережа й підключається до машини КВП 1/100. Ховається в безпечне місце й робить зривши вибою. На це все йде 45 хвилин. Провітрювання відбувається в плині 30 хвилин при нагнітальній схемі.

Збирання здійснюється ПД-4 115 хвилин.

ВИСНОВОК

У процесі виконання цього курсового проекту я навчився вирішувати питання, пов'язані із проведенням і кріпленням гірських вироблень, організацією праці, навчився користуватися технічною літературою, що була використана мною в плині виконання курсового проекту, також література була корисної й при веденні розрахунків, навчився правильно вибирати параметри, коефіцієнти й інші важливі дані.

ЛІТЕРАТУРА

1 У.К. Шехурдин. - Задачник по гірських роботах, проведенню й кріпленню гірських вироблень -К., 1995

Ю.І. Вельський. - Методичні рекомендації з виконання практичної роботи, розділів при курсовому й дипломному проектуванні на тему: Розрахунок паспорта БВР - К., 2003

Ю.І. Вельський. - Методичні рекомендації з виконання практичної роботи, розділів при курсовому й дипломному проектуванні на тему: Вибір бурового встаткування для проходки гірських вироблень і розрахунок його продуктивності - К., 2003.

Ю.І. Вельський. - Методичні рекомендації з виконання практичної роботи, розділів при курсовому й дипломному проектуванні на тему: Розрахунок провітрювання вибою вибір вентилятора - К., 2003

Ю.І. Вельський. - Методичні рекомендації з виконання практичної роботи, розділів при курсовому й дипломному проектуванні на тему: Вибір типу навантажувальних машин і розрахунок їхньої продуктивності - К., 2003.

Б.Н. Кутузов. - Підривні роботи. - К., 2000

Ю.С. Пухов. - Рудничный транспорт. - М., 1991.


No Image
No Image No Image No Image


No Image
Все права защищены © 2010
No Image